اموزش هیروی Drow ranger

مشخصات هیرو:

 

  • Affiliation: Neutral
  • Attack Animation: 0.7 / 0.3
  • Damage: 40 - 51
  • Casting Animation: 0.4 / 0.5
  • Armor: 2.1
  • Base Attack Time: 1.7
  • Movespeed: 300
  • Missile Speed: 1250
  • Attack Range: 625
  • Sight Range: 1800 / 800

Strengh     Agility  Intelligence

       

15+1.4     22+1.9     17+1.9

خوب کارکرد اسکیل ها:

اسکیل 1:

Frost Arrows

این لول به ترتیب 5% 10% 15% 20% از سرعت اتک دشمن و به ترتیب 10% 20% 30% 40% از سرعت حرکت دشمن کم می کنه!

اسکیل 2:

Silence

این لول به ترتیب 3/4/5/6 از لول زدن حریف جلوگیری می کنه!

اسکیل 3:

Trueshot Aura

این لول به ترتیب شگفت انگیزه 7% 14% 21% 28% به دمیج شما اضافه می کند!

اسکیل 4:

Marksmanship

این لول به ترتیب 15/25/35/45 به اگیلیتی شما اضافه می کند!

طرز بازی کردن:

میتونید اولا بازی با استفاده از اسکیل 1 دشمنان رو خیلی اذیت کنید،اما باید مانای مورد نیاز رو داشته باشید پس خوبه!اسکیل 4 هم خوبه چون هم به دمیج هم به شما اضافه میکنه!مواظب این باشد که بهتون نزدیک نشه چون خوره اگلیتی داره!عظمت drow ranger هم به دمیجش بید!هم بسیار موتونه روی شما کرم بریزه و فقط Silence میتونید کنترلش کنید!در کل اگه هیرو های تانک جلوتون ظاهر نشن میتونید بازی رو کنترل کنید!

خوب حالا طرز ایتم بندی:

اول بازی می تونید 3 تا از و اگر پولتون رسید حتما یک بخرید!

اگه خواستید ببندید!بخاطر دمیج بالای این هیرو(بستگی به بازی هم داره)

اینم اگه خواستید چون این هیرو راحت میمیره!

اگه این رو اول بازی نبندی خیلی نوبی!

به خواطر لول یک(به خواطر مینی استانی که داره)

برای ایکه زود نمیرید!

با این حریف دو اتک یا یک اتک میشه!

این که دیگه غوغاست!

با این فقط یک سانیه طول میکشه!

 خوب دیگه بریم سراغ هیرو هیرو های انتی و مچ:

انتی ها:

:بخاطر دمیج بالا و لول 1 و 2.

: بخاطر لول 1.

:بخاطر داشتن ایلوژن و ......

:بخاطر لول 1 و 2.

:به خواطر دمیج منفی

:خوره اگلیتی!

خوب حالا بازم انتی داره.(این هیرو خیلی انتی داره)

هیرو های مچ:

:بخاطر لول 3 و 2.

:بخاطر لول 3 و 1.

خوب خیلی هم مچ نداره ولی بازم داره.

حالا طرز گرفتن لول:

level 1

level 2

level 3

level 4

level 5

level 6

level 7

level 8

level 9

level 10

level 11

level 12

level 13

level 14

level 15

level 16

20-25 level

خوب تموم شد!

بای بای تا فردا!

/ 1 نظر / 327 بازدید
ahmad.gh74

Age Inaroo Khodet neveshti Bedoon Ke Kheyli Khari